HOVEDSIDE

OM ISLAND

HISTORIE

GEOGRAFI

GEOLOGI

SPRÅK

SKOLE
OG
UTDANNING

KUNST
OG
KULTUR

SPORT
OG
FRITID

ØKONOMI
OG
NÆRINGSVEIER

STATEN
OG
POLITIKK

FOR TURISTER

KONSTRUKTØR

 

 

SKOLE OG UTDANNING


Skolesystemet på Island er ikke så ulikt det vi har i Norge. Barn begynner på skolen når de er 6 år og går 10 år i grunnskolen. Etter dette kan de fortsette utdanningen i videregående skoler og deretter ved høyskoler og universitet. All undervisning før universitet og høyskole på Island er gratis.


Klikk på lenkene og flytt fram til de avsnittene du har lyst til å lese:

GRUNNSKOLEN    SKOLEFAG    SOMMERFRI    SOMMERJOBB   VIDEREGÅENDE SKOLER    UNIVERSITET og HØYSKOLER   STUDIELÅN


GRUNNSKOLEN
Mye er likt for norske og islandske elever, men mye er også annerledes enn hos oss. Barna på landet, som har lang skolevei, blir hentet ved døra av skolebussen hver dag. Mange barn i grunnskolen får varm mat på skolen og skoledagen varer lenger enn i Norge. Noen barn må gå på pensjonatskoler fordi de bor så langt fra skolen at det er vanskelig å reise hjem hver ettermiddag. Særlig på vintertid, når veiene er stengte, er det praktisk å bo på skolen. Før gikk mange barn på pensjonatskole, men nå er det   flere og flere som kan bo hjemme fordi bussene som henter barna har firehjulstrekk og store hjul og kommer seg lettere fram.  Nesten alle skoler på Island har eget svømmebasseng ute med varmt vann også om vinteren. 
Tilbake til lenkene

skolebad.jpg (18712 bytes)

SKOLEFAG
Skolefagene de har i grunnskolen på Island ligner på de i Norge. Elevene begynner med engelsk i 5. klasse og med dansk i 6. klasse. For noen år siden var dansk det fremmedspråket de begynte med først, men nå er dette forandret.
Tilbake til lenkene

SOMMERFRI
De islandske elevene har ferie fra slutten av mai til begynnelsen av september. Om somrene blir pensjonat-skolene brukt til turisthotell og slik kommer bygningene til nytte i de lange sommerferiene.
Tilbake til lenkene

SOMMERJOBB
Nesten alle de største barna tar seg sommerjobb og tjener sine egne penger. Mange kommuner har ordninger som skaffer jobb til alle som vil ha og det kryr av skoleungdommer i alle offentlige blomsterbed i byene. En sommerjobb i kommunen kan vare i 6 - 8 uker og ungdommmene arbeider fra 4 til 7 timer dagen. Reykjavik har tilbud om slik "Vinnuskóli" som også har egen hjemmeside: arbeidsskolen i Reykjavik.
Tilbake til lenkene

rast.jpg (27747 bytes)

VIDEREGÅENDE SKOLER
Etter grunnskolen kan islandske ungdommer gå på videregående skoler. Noen slike skoler er: "Menntaskóli", som er det som tidligere het gymnas i Norge, "Fjölbrautarskóli", som er det samme som det vi før kalte yrkesskole og "Verslunarskóli", som er som handelsskole i Norge. Alle disse skolene gir studiekompetanse, eller altså rett til å studere videre ved høyskole eller universitet.. Det er også en ren yrkesskole, "Iðnskóli", som utdanner elektrikere, snekkere, frisører og mange andre. Elevene fra disse skolene får ikke studiekompetanse.
Tilbake til lenkene

UNIVERSITET og HØYSKOLER
Universitet og høyskolene på Island ligner også på de samme i Norge, men har ikke like mange muligheter. For eksempel går det ikke an å utdanne seg til dyrlege på Island. Island har avtaler med mange andre land om studieplasser. I Norge blir blandt annet to plasser ved Veterinærhøyskolen hvert år reservert for islandske studenter. Det finnes spesielle høyskoler for landbruk,teater, handelsfag,  lærere og tekniske fag. Bruk denne lenken for å lese mer om høyskoler.
Tilbake til lenkene

STUDIELÅN
Studenter ved universitet og høyskoler kan låne penger til studiene i lånekassen for studenter.
Tilbake til lenkene