HOVEDSIDE

OM ISLAND

HISTORIE

GEOGRAFI

GEOLOGI

SPRÅK

SKOLE
OG
UTDANNING

KUNST
OG
KULTUR

SPORT
OG
FRITID

ØKONOMI
OG
NÆRINGSVEIER

STATEN
OG
POLITIKK

FOR TURISTER

KONSTRUKTØR

 

 


STATEN OG POLITIKK


Klikk på lenkene og flytt fram til de avsnittene du har lyst til å lese:

ALLTINGET    REGJERINGEN    PRESIDENTEN    FORSVAR


                                      riksvåpen.jpg (20022 bytes)

ALLTINGET
Vi tror at Alltinget på Island var den første nasjonalforsamling i verden. I alle fall er Alltinget den eldste nasjonalforsamling som fremdeles eksisterer. Alltinget i dag består av 63 medlemmer som blir valgt hvert 4. år i 8 valgkretser. Alltinget har møter 4 dager i uken og medlemmene har møteplikt. Det er nå 6 partier i Alltinget og disse er:  Sosialdemokratene, Folkealliansen, det Liberale Fremskrittspartiet, Kvinnepartiet, det Konservative Selvstendighetspartiet, og Folkebevegelsen. Lenke til mer om  Alltinget.
Tilbake til lenkene

REGJERINGEN
Regjeringen på Island består av statsministeren og 11 ministere som styrer hvert sitt departement. Regjeringen utnevnes i forbindelse med valget på Alltinget. Ministrene er vanligvis også Alltingsmedlemmer. Den regjeringen som er nå, er en samarbeidsregjering, det vil si at medlemmene i regjeringen kommer fra flere forskjellige partier som samarbeider om å styre landet. Regjeringen har disse medlemmene: Statsminister, Landsbruksminister, Samferdselsminister, Minister for Utdanning, Vitenskap og Kultur, Miljøminister, Finansminister, Fiskeriminister, Utenriksminister, Helseminister, Minister for Handel og Industri, Justisminister og Sosialminister. Les mer om regjeringen her.
Tilbake til lenkene

PRESIDENTEN
Island er en republikk og har derfor ikke konge eller dronning, men en president som velges for 4 år av gangen. Nå heter presidenten på Island Ólafur Ragnar Grimsson. Han ble valgt første gang i 1996. Vigdís Finnbogadottir hadde før dette vært Islands president i 16 år. Hun var verdens første, og eneste valgte kvinnelige president.
Tilbake til lenkene

FORSVAR
Island har ikke noe eget militærvesen, men har en avtale med USA om forsvar av landet. Amerikanerne har fått lov til å opprette en base for det amerikanske flyvåpen på Island. Den amerikanske basen ligger i byen Keflavik på sør-vest Island. Mange hundre amerikanske soldater og offiserer bor her, men de har strenge regler for å gå ut av baseområdet. Den flotte islandske hovedflyplassen ligger også i Keflavik, og uten amerikansk hjelp hadde den nok ikke sett ut sånn som i dag. Det har vært mye uenighet blant islendingene om denne amerikanske basen og mange hadde gjerne sett at amerikanerne reiste hjem.
Tilbake til lenkene